TITLU PROIECT: “DINEX – Solutii de Dezvoltare Integrata a comunitatilor în risc de saracie si Excluziune sociala din Tara Oasului”, cod proiect 140031

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

Valoarea totală a proiectului este de 4.204.529,15 LEI, din care valoarea cofinanțării de la Uniunea Europeană este de 3.994.302,66 lei. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:  26 MARTIE 2021- 25 MARTIE 2023

PARTENERI: ASOCIATIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA TARA OASULUI - lider si ASOCIATIA PENTRU SPRIJIN SI DEZVOLTARE COMUNITARA TARA   OASULUI – partener.

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectiv general

Reducerea saraciei, imbunatatirea calitatii vietii si incluziunea sociala pentru 252 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din microregiunea Tara Oasului, judetul Satu Mare, prin aplicarea unui pachet inovativ de masuri integrate.

Obiective specifice:

 • OS1 Cresterea accesului pe piata muncii si a sanselor de ocupare pentru 126 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din Tara Oasului, prin programe personalizate de activare adaptate la cerintele pietei muncii, inclusiv pentru desfasurarea de activitati independente.
 • OS2 Imbunatatirea accesului la servicii sociale pentru 126 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata de pe teritoriul microregiunii Tara Oasului prin dezvoltarea si furnizarea de servicii sociale de calitate la standardele europene.
 • OS3 Creșterea responsabilității sociale pentru 252 de persoane prin promovarea inițiativelor de voluntariat și a incluziunii active, combaterea tuturor formelor de discriminare și promovarea egalității de șanse, promovarea și educarea cu privire la protecția mediului și a unui mod de viață sănătos

ZONA DE IMPLEMENTARE: teritoriul TARII OASULUI, localitatile

 • ORAS NEGRESTI-OAS
 • COMUNA BATARCI
 • COMUNA BIXAD
 • COMUNA CALINESTI-OAS
 • COMUNA CAMARZANA
 • COMUNA CERTEZE
 • COMUNA GHERTA MICA
 • COMUNA  ORASU NOU
 • COMUNA  RACSA
 • COMUNA TARNA MARE
 • COMUNA TARSOLT
 • COMUNA TURT
 • COMUNA VAMA

GRUP TINTA:

Grupul tinta al proiectului este format din 252 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din zona de implementare, din care:

 • persoane adulte somere sau inactive (persoane apte de munca, dar care nu au un loc de munca, cu varsta intre 15 si 59 de ani):  126 persoane;
 • copii si tineri din categorii sociale defavorizate cu varsta intre 13 si 19 ani – 30 de persoane
 • Persoane varstnice (cu varsta peste 60 de ani) si persoane cu dizabilitati: 96 de persoane